Partnere

Vi er stolte over å presentere våre samarbeidspartnere for 2014

Logo: Landbruks- og matdepartementet er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken.

Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Gå til landbruks- og matdepartementet sine nettsider

Logo: Nærings- og fiskeridepartementet er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformer en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk.

Gå til nærings- og fiskeridepartementet sine nettsider

Logo: PlayDesign er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


PlayDesign

PlayDesign er et byrå med et stort hjerte for både små og større kunder.

Som regionens første designbyrå, har de helt siden starten i 2007, fokusert på å utvikle sterke merkevarer for sine kunder.

Gå til PlayDesign sine nettsider

Logo: Clarion Hotel Energy er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Clarion Hotel Energy

Clarion Hotel Energy er Stavangerregionens største og mest spennende konferansehotell, Clarion Hotel Energy – The New Energy of Stavanger!

Gå til Clarion Hotel Energy sine nettsider

Logo: Stavanger kommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Stavanger kommune

I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen.

Gå til Stavanger kommune sine nettsider

Logo: Rogaland fylkeskommune er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom blant annet å legge forholdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger, med spesiell vekt på reiseliv, gass og sjømat

Gå til Rogaland fylkeskommune sine nettsider

Logo: DNB er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


DNB

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr de blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.

Gå til DNB sine nettsider

Logo: Conventor er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Conventor

Conventor AS er leverandør av alle typer opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger. Dette omfatter fagkonferanser, arrangementer/events, opplevelsessentra og andre PR-prosjekter.

Gå til Conventor sine nettsider

Logo: Matmerk er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Matmerk

Matmerk er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi skal styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

Gå til Matmerk sine nettsider

Logo: Figgjo er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


Figgjo

Figgjo er kjent for høy innovasjonsevne, bekreftet gjennom en rekke designutmerkelser i Norge og utlandet. Vi kombinerer kompromissløs funksjonalitet med spennende design for å skape inspirerende og nyskapende produkter.

Gå til Figgjo sine nettsider

Logo: NCE Culinology er en av Det norske måltid sine samarbeidspartnere.


NCE Culinology

NCE er en nasjonal satsing for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte fagmiljøene i Norge. Programmet inneholder bedrifter som alle kan hevde seg i verdenstoppen innen sitt felt.

Gå til NCE Culinology sine nettsider