Det norske måltid er en kåring av de beste matproduktene i norge!

Det Norske Måltid (DNM) har som formål å synliggjøre bredden av landets matproduksjon og de unike råvarene som blir produsert. DNM ønsker å bidra til at nye produkter og råvarer får mulighet til vekst, slik at flere forbrukere blir bevisst norsk matkvalitet og mangfold. DNM kårer de beste matproduktene i Norge og skal være landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling. Den kategoribaserte konkurransen danner selve grunnmuren i hele DNM sin struktur, noe deltakerne har gitt utelukkende positiv respons på.

Konkurransen i 2014 hadde bred deltakelse i konkurransekategoriene fra hele landet.

Det Norske Måltid har siden starten i 2008, bidratt til å posisjonere norsk mat og er et viktig matfaglig prosjekt med en klar nasjonal profil. DNM er et tydelig arrangement som viser fram matsatsningen i Norge  for et bredt publikum og har en nasjonal rolle som et tydelig omdømmeprosjekt for norsk matproduksjon.

Det Norske Måltid ønsker å være en viktig arena for meningsfull diskusjon, presentasjon, stille krav til og bidra til utvikling av norsk mat med kvalitet.

Bakgrunn

Næringsforeningen i Stavanger-regionen (NIS) tok i 2007 initiativet til å utvikle et operativt konsept med fokus på Norges beste råvarer. Det Norske Måltid ble arrangert første gang i 2008 som en konkurranse i alle Norges fylker for å finne de beste norske råvarene og produktene. Målet var å synliggjøre lokale og regionale produsenter og å gjøre deres produkter tilgjengelig for flere forbrukere. Slik har Det Norske Måltid  arbeidet for å styrke primærnæringene og foredlingsbedriftene innen norsk matproduksjon. NIS ba sommeren 2014 iPax Mat AS (www.ipaxmat.no) om å overta eierskap og administrasjon av Det Norske Måltid. Vi satte da i gang prosjektet fra et meget kort varsel og konkurransen ble gjennomført høsten 2014 med finale i Stavanger i januar 2015.

Erfaringene viser deltakelse i Det Norske Måltid gir stor oppmerksomhet og åpner for nye markedsmuligheter, som igjen styrker næringslivet der produsenten holder til.

Les mer om konkurransen her

Sigve Skretting og Kristin Austigard, Foto: BITMAP v/Markus Johansson

Kontaktinfo

Sigve Skretting
ssk@ipaxmat.no
+47 90 75 10 25

Kristin Austigard
ka@ipaxmat.no
+47 90 19 38 77

Sosiale medier

Facebook:
Facebook.com/detnorskemaaltid
Twitter:
@DNMaltid
Instagram:
@detnorskemaltid